КонтактиБезопасностКариериКонтакти
Home Корпоративна отговорностПрозрачностПрозрачност

Ние често си сътрудничим със здравните специалисти и здравните организации в процеса на разработване на иновативните лекарствени продукти. Те ни съветват и по редица теми като ролята и мястото на лекарствения продукт в  терапевтичния подход, прилаган при лечението на пациента, здравна икономика и добра клинична практика. Тези работни взаимоотношения са основополагащи за придобиването на реална информация, от която се нуждаем, за да предоставим възможности за лечение, които подобряват здравето на пациентите и, за да споделяме информация, която да спомогне за взимане на адекватно решение.

Искаме хората да знаят и да разбират какво правим и как го правим. Поели сме ангажимент за прозрачност относно начина, по който оперираме като бизнес и относно взаимоотношенията ни със здравните специалисти и здравните организации. Надяваме се, че предоставянето на информация относно тези взаимоотношения по един директен и открит начин ще помогне да се обясни ползата, която тези взаимоотношения носят за самите пациенти.

Вярваме, че прозрачността e съществена за изграждането и поддържането на доверие в нас и нашите лекарствени продукти и силно подкрепяме работата, която беше извършена от Европейската федерация на асоциациите на научноизследователските фармацевтични компании в Европа (EFPIA), насочена към постигане на по-висока степен на откритост на фармацевтичната индустрия към обществото.

Кодексът за оповестяване на EFPIA се явява единна общоевропейска основа за публикуване на взаимодействията с медицински специалисти и здравни организации, свързани директно или индиректно с финансова стойност. За повече информация относно този Кодекс, посетете http://transparency.efpia.eu или http://arpharm.org

Докладът за България, касаещ взаимодействията на Pfizer със здравни специалисти и здравни организации през 2016 г. ще бъде публикуван до 30 юни 2017 г. на информационния сайт на компанията: http://www.pfizer.bg, като линкът към него ще бъде наличен и на интернет страницата на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България: на http://transparencybg.org/.

Публикуването на тази информация е направено само за целите на прозрачността, както е описано подробно в Политиката на Pfizer за защита на личните данни на ЗС в ЕИП https://privacycenter.pfizer.com/bg/hcp (раздел „Оповестяване на предоставяне на стойност“). Тя не включва общо разрешение за тези, които имат достъп до уебсайта, за да извършват по-нататъшна обработка на данните на здравните специалисти (ЗС), като например да ги комбинират с информацията, публикувана на други уебсайтове.

Документи:

Удостоверение 2020 г.
Методология, използвана при изготвяне на доклада 2020 г.
Доклад за България, касаещ взаимодействията на Pfizer със здравни специалисти и здравни организации през 2020 г. 

Удостоверение 2021 г.
Методология, използвана при изготвяне на доклада 2021 г.
Доклад за България, касаещ взаимодействията на Pfizer със здравни специалисти и здравни организации през 2021 г.

Удостоверение 2022 г.
Методология, използвана при изготвяне на доклада 2022 г. 
Доклад за България, касаещ взаимодействията на Pfizer със здравни специалисти и здравни организации през 2022 г.
Доклад за български Пациентски Организации през 2022

БезопасностКариериУсловия за ползванеПолитика за поверителностПолитика за подаване на сигнали Бисквитки Карта на сайта © 2023 Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България, май 2023 г. Всички права запазени. PP-UNP-BGR-0018