Skip directly to content

Корпоративна социална отговорност

image

Като член на съвременната динамичнo променяща се световна общност, ние се стремим да се приспособяваме към развиващите се потребности на обществото и да допринасяме за здравето и благосъстоянието по света.

Създаваме партньорства в различни общности по света, чрез които се стремим да подпомагаме здравните системи, да разширяваме достъпа до нашите лекарства и да намираме устойчиви решения за настоящите и бъдещи предизвикателства в здравеопазването.

Pfizer е установен лидер в корпоративната благотворителна дейност, а активната ни социална дейност и участие в обществения живот датират още от основаването ни през 1849 г.