Skip directly to content

Качество на продуктите

page/507784

Мисията на Пфайзер като водеща фармацевтична компания е “Да работим заедно за един по-здрав свят!”. Ние постигаме това чрез създаване на безопасни и ефективни продукти, включително лекарства, биологични препарати, медицински изделия и ваксини. Ние се стремим към постоянни подобрения в качеството на продуктите и повишаване доверието на потребителя.

За нас от Пфайзер е много важна обратната връзка с пациенти, фармацевти,лекари.  Не се колебайте да ни потърсите, ако качеството на наш продуктът не удовлетворява очакванията Ви. 
Отделът по качеството на Пфайзер  ще прегледа информацията и ще предприеме съответните мерки. Съответната група в Пфайзер ще проследи рекламацията Ви, осигурявайки подходящо проучване и корективни мерки, където това е възможно.

Ако желаете да ни информирате за рекламация, свързана с качеството на продукт изпратете e-mail на:
ProductQualityBG@pfizer.com или се обадете на телефон 02 9704333.