Skip directly to content

Ценностите на Pfizer

image

Нашите ценности са декларация на основополагащите ни убеждения и определящите елементи на култура, която създава постижения. Те не са само необходимата насока за реализиране на нашата Визия, но са и принципите, по които се ръководим и вземаме решения в ежедневната си работа.

Тези Ценности представят основата на нашата същност – кои сме ние, кои сме били винаги, както и принципите, зад които заставаме. Те отразяват трайния облик на компанията Pfizer и нейните хора.

  • ПОЧТЕНОСТ

Изискваме спазване на най-високите етични стандарти от себе си и от другите. Нашите продукти и процеси са с най-високо качество. За нас името Pfizer е повод за гордост и трябва да вдъхва доверие на всички, с които общуваме.

  • УВАЖЕНИЕ КЪМ ХОРАТА

Знаем, че хората са най-важната съставка за успеха на Pfizer. Ние сме от различни страни и култури, говорим различни езици и ценим разнообразието като източник на сила. Гордеем се с отношението си към служителите, основано на уважение и достойнство, и се стремим да надграждаме тази традиция.

  • ФОКУС ВЪРХУ КЛИЕНТА

Нашият основен приоритет е да посрещаме нуждите на клиентите и винаги да гарантираме тяхната удовлетвореност. Искрено сме загрижени за благосъстоянието на нашите клиенти.

  • ОБЩНОСТ

Играем активна роля в превръщането на всяка страна и общност, където работим, в по-добро място за живот и работа, тъй като знаем, че трайната жизненост на нациите и местните общности оказва пряко въздействие върху дългосрочното здраве на бизнеса ни.

  • ИНОВАЦИИ

Иновациите са ключът към осигуряване на по-добро здраве, запазване растежа на компанията и увеличаване на приноса ни към обществото. Търсенето на иновативни решения активизира всички наши основни дейности и общността на Pfizer в цял свят.

  • ЕКИПНА РАБОТА

Знаем, че за да бъдем успешна компания, трябва да работим в екип, като често прекрачваме организационните и географски граници, за да посрещаме променящите се потребности на нашите клиенти.

  • РЕЗУЛТАТИ

Стремим се непрекъснато да усъвършенстваме работата си, като внимателно оценяваме резултатите си и съблюдаваме за безкомпромисното спазване на принципите на честност и уважение към хората. Когато насочваме усилията си към нещо, ние го правим възможно най-добре и в най-подходящото време. А след това се стремим да го направим още по-добре следващия път.

  • ЛИДЕРСТВО

Вярваме, че лидерите ръководят благодарение на ясно определени цели, споделено усещане за посоката на развитие и стремеж към усъвършенстване. Те демонстрират смелост и действат с ясно разбиране за етичните принципи на работата си и с перспектива за дългосрочен успех. Лидерите повишават способностите на хората около себе си, като споделят знания и награждават изключителните индивидуални усилия. Ние насърчаваме лидерството на всички нива на организацията и предлагаме възможности за израстване и развитие на лидерите.

  • КАЧЕСТВО

От 1849 г. името Pfizer е синоним на доверието и надеждността, заложени в думата Качество. Качеството е неделима част от работата на колегите ни и всички наши Ценности. Наша основна цел е качествено здравеопазване в глобален мащаб. Бизнес практиките и процесите ни са съобразени със стремежа за постигане на високи резултати, които надхвърлят очакванията на пациенти, клиенти, сътрудници, инвеститори, бизнес партньори и регулаторни органи. Във всичко, което правим влагаме неуморно страстта си към Качеството.