Skip directly to content

Политика за поверителност и бисквитки

По-долу е описано как ще се съхранява и за какво ще се използва информацията, която оповестявате на уебсайта www.pfizer.bg, и са изложени подробности относно нашата политика за защита на данните. Предоставяме информация и относно употребата на бисквитки от наша страна.

 

Лични данни, предмет на събиране:

Когато посещавате нашия сайт, ние не събираме Ваши лични данни (ЛД), освен ако Вие решите да ни предоставите такава информация.

Администратор на лични данни:

Пфайзер Люксембург САРЛ клон България, бул. „Цариградско шосе“ 115M, София, България, ще събира Вашата информация в качеството на администратор на лични данни.

Цели:

  • Комуникация: улесняване на комуникацията с потребители (и, в зависимост от случая, техния персонал); предоставяне на услуги на потребителите и тяхното усъвършенстване; продажба на продукти и услуги на потребители; улесняване на комуникацията в най-общ смисъл в контекста на осъществяваните бизнес дейности.

По-специално, възможно е да използваме Ваша информация, за да Ви изпращаме здравна информация (включително по електронна поща), която може да е свързана с Вашето състояние и/или да представлява интерес за Вашия профил, и/или за да извършим маркетингово проучване относно различни здравни състояния и доколко полезни са програмите на Пфайзер, предоставящи здравна информация (ако сте дали съгласие за получаване на такива съобщения от нас).

Освен това е възможно да се наложи да потвърдим Вашата възможност за достъп / употреба на определени продукти, услуги и информация.

  • Бизнес операции: предоставяне на продукти и услуги на клиенти. Опериране и управление на IT и комуникационни системи, включително предоставяне и поддръжка на IT инфраструктура, хостинг на приложения, съхраняване, създаване на архивни копия и възстановяване на данни. Създаване на видимост и прозрачност във всички глобални организации как и с какви цели KOL получават обмяна на ценности от Пфайзер.
  • Съответствие: (1) спазване на правни и други изисквания, обработване на информация за нежелани събития, предоставена от потребителя, удръжки за данък върху доходите и социално осигуряване, задължения за съхраняване на документация и отчитане, провеждане на одити, спазване на държавни проверки и други искания на държавни или други публични органи, ответни действия по правни процедури, например призовки, осъществяване на права и правни средства за защита, защита по съдебни производства и управление на вътрешни оплаквания или претенции, провеждане на разследвания, включително сигнали на служители с твърдения за неправомерно поведение, нарушения на политики, измама или проблеми във връзка с финансовото отчитане, и спазване на вътрешни политики и процедури; (2) закрила, прилагане или защита на права, неприкосновеност, безопасност или собственост на свързани лица на Пфайзер или техни служители, агенти и контрагенти (включително прилагане на съответни споразумения и условия на ползване); (3) защита на безопасността, неприкосновеността и сигурността на потребителите на продукти или услуги на Пфайзер или на граждани; или (4) защита срещу измами или с цел управление на риска.

Оповестяване:

  • Свързани лица: Възможно е Вашите данни да са достъпни за други дружества от групата на Пфайзер или да бъдат използвани от тях (повече информация за тези дружества можете да намерите на адрес: www.pfizer.com) за същите цели като гореописаните. Тъй като Пфайзер е част от глобална организация, информацията Ви може да бъде предадена в рамките на Европейското икономическо пространство или извън него (включително САЩ, където е седалището на нашата компания-майка Pfizer Inc.), където е възможно законите за защита на личните данни да не са толкова строги, колкото в България.
  • Лица, обработващи данни: Възможно е също да използваме услугите на трети лица, обработващи данни, за да извършат прочуване, обработят информация или да поддържат уебсайтове, съдържание или програми от наше име.
  • Прилагане на закона: Макар вероятността да е малка, възможно е също да бъдем задължени да разкрием Ваша информация по силата на съдебно решение или за да спазим други законови или регулаторни изисквания.
  • Прехвърляне на дейност: Ако продадем или прехвърлим търговски субект (например, дъщерно дружество) или актив (например, уебсайт) в полза на друго дружество, ще споделим Вашата лична информация със съответното дружество и ще поискаме от него да я използва и защитава съгласно настоящата Политика за поверителност.

Права на потребителя:

Вие по всяко време ще имате право на достъп до Вашата информация, да поискате информацията Ви в базата данни на Пфайзер да бъде променена/заличена или да направите отказ от получаване на маркетинг съобщения, като ни пишете на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 115М, сграда D, ет. F.

 

„Бисквитка“ (cookie) е малък информационен елемент, изпращан от уебсървър до хард-диска на Вашето устройство, за да се събере информация относно Вашата дейност в браузъра. За повече информация, посетете http://www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html

Използваните на този уебсайт бисквитки са посочени по-долу:

Категория бисквитки

Цел

Използвани на този уебсайт?

Допълнителна информация

Абсолютно необходими

Съществено важни, за да можете да разглеждате уебсайта и да използвате функциите му, като например, достъп до защитени места на уебсайта. Без тези бисквитки, заявени от Вас услуги, като потребителска кошница или електронно фактуриране, не могат да бъдат предоставени.

Оперативни / за анализ

Да се събере информация относно начина, по който посетителите използват даден уебсайт, например кои страници са най-посещавани от потребителите и дали те получават съобщения за грешка от някои уебстраници. Тези бисквитки не събират информация, позволяваща идентифициране на посетителя. Цялата информация, събирана от тези бисквитки, е обобщена и поради това – анонимна. Използва се само за подобряване работата на уебсайта.

Функционални

Да се даде възможност за запаметяване на уебсайта на изборите, които правите (например, Вашето потребителско име, език или района, в който се намирате), и да Ви бъдат предложени по-добри и персонализирани функционални характеристики. Например, даден уебсайт може да Ви предоставя информация за местните метеорологични условия или новини за пътното движение чрез съхраняване в бисквитка на информация за района, в който се намирате в момента. Тези бисквитки могат да се използват за запаметяване на промени, които сте направили в шрифта и размера му и други части на уебстраниците, които можете да персонализирате. Могат да се използват и за да Ви бъдат предоставени услуги, които сте заявили, например гледане на видео или поместване на коментар в блог. Събраната от тези бисквитки информация може да бъде приведена в анонимна форма и Вашата дейност на други уебсайтове не може да бъде проследена.

За таргетинг/реклама

Използват се за показване на по-подходящи за Вас и Вашите интереси реклами и за ограничаване на случаите, в които виждате дадена реклама, както и за измерване ефективността на рекламни кампании.

Обикновено се поставят от рекламни мрежи с разрешението на оператора на уебсайта. Тези бисквитки запомнят, че сте посетили даден уебсайт, и тази информация се споделя с други организации, като например, рекламодатели. Доста често бисквитките за таргетинг или реклама са свързани с функционалността на сайта на съответната друга организация.

 

В случай, че сте регистриран потребител, събраната чрез тези бисквитки информация може да се съчетава с личните Ви данни.

Бисквитките могат да се деактивират чрез:

  1. Специални инструменти за отказ: проверете кои инструменти са налични в Допълнителната информация
  2. Опциите на браузъра

Ако използвате смартфон, настройте предпочитанията си чрез приложението „Настройки“ (Settings) на смартфона и/или приложението(приложенията) на браузъра/браузърите.

Освен ако е посочено друго в допълнителната информация, деактивирането на бисквитки, които не са „абсолютно необходими“, няма да засегне функционирането на сайта.

***

Настоящата политика за поверителност и употреба на бисквитки може да бъде променена от нас по всяко време. Моля, преглеждайте този уебсайт периодично, за да се информирате за всички евентуални промени.

© 2015 Пфайзер Люксембург САРЛ клон България. Всички права запазени.

Допълнителна информация

Използвани бисквитки на този уебсайт, които не са абсолютно необходими:

Бисквитки

Цел

Специален инструмент за отказ

Използвани на този уебсайт?

Adobe Catalyst

Анализ: Да се изготвят справки относно използването на уебсайтовете, приложенията, бранда и социалните страници на дружеството, като например, кои връзки се използват най-често, как потребителите откриват сайтовете, как споменават бранда му в социални мрежи, както и дали страниците за социални мрежи функционират ефективно.

Персонализиране на място: Предлагане на съдържание и реклами на уебсайта на Пфайзер и в приложенията му, съобразени с потребителите.

Политика за поверителност: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#4

Google Analytics

Да се събере информация относно начина, по който посетителите използват нашия сайт. Ние използваме тази информация за изготвяне на отчети и за да усъвършенстваме сайта. Бисквитките събират информация в анонимна форма, включително за броя посетители на сайта, мястото откъдето са посетили сайта и страниците, които са разгледали.

Политика за поверителност: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Web Engage

Да се събере обратна връзка, мнения на клиенти за онлайн бизнесите. Същинската част на Web Engage е т.нар. „targeting engine“, който може да се използва за идентифициране на посетителски сегменти (като препращащ сайт, геолокация, бисквитки и др.) и изпращане на въпросник или съобщение до посетители.

Политика за поверителност: http://webengage.com/privacy

Не е наличен

Пфайзер не носи отговорност за съдържанието и точността на споменатите тук политики за поверителност и употреба на бисквитки и инструментите за отказ, предлагани от трети лица.