Skip directly to content

Етичен кодекс

image

Първата и най-важна отговорност на всеки служител на Pfizer навсякъде по света е да спазва политиките на компанията относно бизнес поведението. Всеки служител трябва да следва не само буквата на тези политики, но и духа им.

Нашите политики в областта на бизнес поведението, съставени за пръв път преди повече от 20 години, се преразглеждат всяка година, за да се гарантира, че отговарят на променящите се законови стандарти и обществени очаквания. Всички служители по света получават „Резюме на политиките на Pfizer относно бизнес поведението”, известен като „Синята книга”, която се издава на повече от 30 езика.

Можете да изтеглите Политиките на Pfizer относно бизнес поведението във формат PDF от тук.