Skip directly to content

Независими грантове

Pfizer подкрепя независимите инициативи на световната здравна общност за подобряване на клиничните ползи за пациентите в области с непосрещнати медицински нужди, които са съобразени с медицинските и/или научните стратегии на Pfizer.

Заявителят на независим грант (и респ. получателят на гранта) отговаря за дизайна, изпълнението, спонсорството и провеждането на независимата инициатива, подкрепена от гранта, включително спазването на всички регулаторни изисквания.

За повече информация относно типовете грантове и наличните възможности за кандидатстване, моля посетете:

https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants